استخدام واخراج مهندسی شده در سازمان

132
132 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

یکی از چالش های بزرگ مدیران، اکنون و آینده در ایران، منابع انسانی است که به جز آموزش؛ استخدام و اخراج، تصمیماتی است که مدیران با آن مواجه هستند و درآینده این درگیری بیشترهم خواهد شد. مدیران ما از اینکه استخدام ها و اخراج های مکرر در سازمان خود دارند رضایت ندارند. مدیرانی که دچارمساله اند در مورد منابع انسانی خود بهتر است که بدانند برای کت دنبال دکمه هستند یا برای دکمه دنبال کت؟ منتظر ویدیو های بعدی مدیربان باشید. modirban.com