آشنایی با تیم های تازه صعود کرده به سری آ

89

برشیا،لچه و هلاس ورونا تیمهایی هستند که این فصل به بالاترین سطح لیگ ایتالیا صعود کردند..

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده