حضور گلها در جشنواره غذای خیریه رعد

424

موسسه خیریه رعد در راستای کمک و توان بخشی به معلولان و کم توانان محترم هر ساله مراسمی تحت عنوان جشنواره غذا برگزار می کند گلها نیز در راستای فعالیت های خیر خواهانه خود در این جشنواره به عنوان اسپانسر جوایز حضور داشت