آموزش به روش شبیه سازی سه بعدی تعاملی یکی از تخصص‌های شتاب تک

173
شتاب تک
شتاب تک 1 دنبال‌ کننده

شتاب تک از سال 1390 تا کنون بیش از 150 پروژه شبیه سازی سه بعدی تعاملی را به پایان رسانده است، این نوع از آموزش بسیار موثر بوده و موجب کاهش هزینه‌های آموزشی میگردد. شتاب تک ارائه کننده شبیه سازی سه بعدی تعاملی به صورت انحصاری در کشور.

شتاب تک
شتاب تک 1 دنبال کننده