نقد برنامه «دورهمی»و اجرای مهران مدیری(قسمت 2)

2,228

نقد کارشناسانه برنامه «دورهمی»و اجرای مهران مدیری توسط دکتر حسینیان ، مدرس فنون سخنوری حرفه ای و بنیانگذار کانون سخنوران پارسی