قاضی زاده هاشمی: مجمع تشخیص توصیه کرده که دیگر وزرا را استیضاح نکنیم!

56

قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس: آنها که مصلحت نظام را تشخیص می دهند به مجلس گفته اند بیشتر از این وزرای کابینه را استیضاح نکنید.

پلاس فارس
پلاس فارس 197 دنبال کننده