جناب خان در جدال با سردسته اشرار: خلیل گراز

331

جناب خان سعی در مخفی کردن خودش داره و می خواد از ایران فرار کنه! بعد از سال ها با احلام رفتن رستوران وجناب خان خواسته یه خودی نشون بده که ... ببینین چه بر سر جناب خان اومده!

نایس مووی
نایس مووی 4 دنبال کننده