تلاش محکومان امنیتی برای آزادی «حمید باقری درمنی»!

2,811
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

پرونده «باقری درمنی» یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های اخیر بود که به صدور حکم اعدام منجر شد؛ اما نکته قابل توجه، تلاش محکومان امنیتی و وابستگان یک جریان سیاسی برای آزادی وی است!

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده