داستان های آموزنده کاری از گروه رادیو دارالفنون

288
دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال‌ کننده

گویندگان :لاله سادات مشهدی،مرضیه کرباسچی،بهاره بابالو،مهسان موسوی،داود رمضانی،ابراهیم خوش سیما کارگردان وتدوین :داود رمضانی کاری از مرکز آموزشهای فرهنگی هنری دارالفنون گروه رادیو

دارالفنون
دارالفنون 36 دنبال کننده