عباس کیارستمی به مرگی رفت که از آن متنفر بود

354
محسن ظهوری
محسن ظهوری 34 دنبال‌ کننده

عباس کیارستمی عاشق زندگی بود. فیلمسازی که با نگاه خاصش به زندگی، تحسین منتقدان و فیلمسازان جهان را برانگیخت، اما در سال های اوج خود در ایران زیاد موردتوجه قرار نگرفت. در نگاه اول، فیلم های او ساده و آسان اند. یک دوربین رو به دریا یا رو به کودکانی که از آن ها سئوال می شود، تمام آن چیزی بود که می توانست کیارستمی را به قله فیلمسازی جهان برساند. فیلم هایی ساده اما هوشمندانه و سخت. http://www.asriran.com/fa/news/618721

محسن ظهوری
محسن ظهوری 34 دنبال کننده