بیا دورش بگردیم - منصور ضابطیان

242
اسنپ تریپ
اسنپ تریپ 24 دنبال‌ کننده

آدم‌های اهل سفر مهم نیست کجا میرن، براشون مهم اینه که یه جا توقف نکنند. کجا هم بهتر از ایران ؟ ایران مال منه، زمینش زیر پام سفته. هیچ جای دیگه دنیا من انقدر خودی نیستم که تو ایران خودی‌ام، پس چرا نبینمش؟ کلی کوچه و بازار و مغازه و مسجد و خونه تاریخی هست که هنوز تو اونها پا نگذاشتیم. مردم زیادی هستن که هنوز با اونها معاشرت نکردیم. غذاهای زیادی هست که هنوز طعمشون رو نچشیدیم. جاده‌های زیادی هستن که تو اونها هنوز رانندگی نکردیم. ایران 1648195 کیلومتر مربعه و آسمون، تو همه جای ایران یه رنگ نیست.

اسنپ تریپ
اسنپ تریپ 24 دنبال کننده