انهدام پل بزرگ جنووا در ایتالیا

122

پیش از انهدام پل، ۴ هزار نفر از شهروندانی که در نزدیکی این پل زندگی می کنند به مناطق دیگر شهر انتقال داده شدند. انفجار این پل که قبلا بخشی از آن فرو ریخته بود، توسط ارتش صورت گرفت.

حلقه وصل
حلقه وصل 116 دنبال کننده