017_ حل نمونه سوال فصل های دوم، چهارم و هشتم ریاضی هفتم

680
hnadi14
hnadi14 15 دنبال‌ کننده

017_ حل نمونه سوال فصل های دوم(اعداد صحیح)، چهارم(هندسه و استدلال) و هشتم ریاضی هفتم(بردار و مختصات)

hnadi14
hnadi14 15 دنبال کننده