ما بر این باوریم که ورزش قدرت آن را دارد که جهان را تغییر دهد.

12
جمعیت امام علی
جمعیت امام علی 77 دنبال‌ کننده
12 بازدید
اشتراک گذاری

برای ساختن جهانی بدون فقر و اعتیاد، جایی که هیچ کودکی مجبور به کار نباشد، جهانی عاری از نابرابری و هر آنچه دنیا را به تباهی می‌کشاند، امروز از فرزندانمان حمایت می‌کنیم.