برترین گلهای ساموئل اتوئو برای اینترمیلان

542

ساموئل اتوئو یکی از برترین مهاجمان تیم اینترمیلان

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.9 هزار دنبال کننده