گفتگوي اختصاصي برنامه ايران هتل با | دكتر جمشيد حمزه زاده

80

گفتگوي اختصاصي برنامه ايران هتل با | دكتر جمشيد حمزه زاده | رئيس جامعه هتلداران ايران درباره نقش صدا وسيما و شبكه ايران كالا و برنامه ايران هتل در معرفي هتل هاي سراسر كشور

ایران هتل
ایران هتل 2 دنبال کننده