خروج

1,644

چرا ارتش آمریکا وارد جنگ سوریه شد و چرا بعد از مدتی از آن منطقه خارج شد ...

اوج پلاس
اوج پلاس 247 دنبال کننده