گزارش ماه سپتامبر ترون

19
ترون
ترون 7 دنبال‌ کننده

گزارش ماهانه #TRON چند اتفاق مهم ماه گذشته (سپتامبر) را با هم مرور می کنیم . با تشکر از همه شما برای اعتماد و پشتیبانی. #ترون سرعت خود را در عدم تمرکز وب ادامه خواهد داد.

ترون
ترون 7 دنبال کننده