خط 6 اتصال تمام خطوط در شبکه مترو تهران

101
101 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تحولی در بهره وری شبکه مترو، با اتصال خطوط مختلف مترو توسط خط 6