برخی از تمرینات یگان ویژه نیروی انتظامی - شیراز

1,511

پخش تصاویری از تمرینات یگان ویژه نیروی انتظامی از شبکه فارس.