هواپیمای بوئینگ ١٠-٧٨٧

1,411
سپید پرواز
سپید پرواز 12 دنبال‌ کننده

هواپیمای بوئینگ١٠-٧٨٧، جدیدترین دستاورد بوئینگ، با اخذ مجوز صلاحیت پرواز گرفت

سپید پرواز
سپید پرواز 12 دنبال کننده