شکل‌های راه‌حل تمرین ۴ صفحهٔ ۱۰۰ ریاضی تکمیلی هفتم

711
مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8