عمل هیستروسكوپى و تشخیص و درمان خونریز

3,813

دکتر شهلا نوری خانم ٤٤ساله با خونریزى شدید نامعلوم از بیست روز قبل كاندیدهیستروسكوپى بودند در بیمارستان فرمانیه بیمار سابقه مصرف اسپرین و سابقه لخته شدن خون در پا داشتند خوشبختانه عمل با مشاورات متخصص قلب و عروق و بیهوشى در سلامت كامل بیمار انجام شد.