طنز - شما میدونین "هنو نوی کردن" یعنی چی؟ - شیراز

158

اگه گفتین شیرازیا به چی میگن هنونوی کردن یه جایزه دارین.