انجام بازیهای گروهی و با نشاط پایه ششم

310

این کلیپ که توسط دبستان دخترانه امام حسین(علیه السلام) شهرستان سرخس در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.