ورزش همگانی و کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت

422

حضور دکتر سجاد احمدی زاد در برنامه از شنبه در شبکه ورزش سیما و صحبت های ایشان پیرامون ورزش همگانی و نقش مؤسسات علمی و آکادمیک دانشگاهی از جمله کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت در پایش سلامت عموم جامعه با کالج ورزش و تندرستی دکتر فیت همراه باشید آدرس سایت: http://drfitcollege.com شبکه های اجتماعی: @DrFitCollege

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1