انعکاس خبری بازگشت قطب نورد ایرانی دکتر حسین ناصری

1,488
مدیر ماجراجو
مدیر ماجراجو 753 دنبال‌ کننده

بازگشت دکتر حسین ناصری قطب نورد ایرانی از قطب شمال مبتکر طرح مدیر ماجراجو در جهان که چندی پیش در جریان سفرهای اکتشافی خود به قطب شمال سفر کرده و پرچم پرسپولیس را برای اولین بار و به عنوان اولین نماینده از ورزش ایران در آن جا بر افراشت.