سکانسی زیبا از فیلم پل چوبی

123
Imaaanov
Imaaanov 9 دنبال‌ کننده

تو مسئول برنده شدن نیستی. مسئول تلاش در حد نهایت توانت، حتما هستی. آموخته ام انسانِ بی رویا، تکه چوبی سرگردان در اقیانوس دور است، دچار تکاپویی ممتد بی هیچ هدفی. پس رویایی داشته باش و برایش به جان بجنگ، اگر برنده شدی بهتر. اگر هم باختی، آدم درون آینه مجالی برای سرزنش کردنت نخواهد داشت... //// رویاتو به دست بیار

Imaaanov
Imaaanov 9 دنبال کننده