کمین (عملیات مرصاد)

1,639

موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 5 مرداد سالروز عملیات مرصاد مستندی کوتاه به روایت شهید آوینی و شهید صیاد شیرازی