فیت ۱۴۷ _ بدنسازان قدیم یا بدنسازان جدید ؟!

82,782

گفتگو با علیرضا سرلک قهرمان پر افتخار پرورش اندام کشور _ دکتر موسوی و طراحی تمرین برای تیپ بدنی اکتومورف _ احسان کولیوند قهرمان حرفه ای فیزیک و بیان یک تجربه در ایام مسابقات تهیه کننده : نیما جعفرپور با مشارکت آپارات

فیت
فیت 10.7 هزار دنبال کننده