معظل ربات‌ها؛ انسان‌ها بیکار می‌شوند؟

49
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

ربات ها قبلا محدود بودند اما هم اکنون اینگونه نیست، برخی پیش بینی می‌کنند که در آینده انسان نتواند شغل پیدا کند زیرا در اکثر مشاغل ربات ها عملکرد بهتری دارند.

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده