چرت زدن رئیس #کره شمالی

45

چرت زدن رئیس کره شمالی در مراسم سالگرد درگذشت پدر بزرگش جنجالی شد

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.6 هزار دنبال کننده