گل اول پرسپولیس به پارس جنوبی‌جم‌ (ترابی)

175
خورجین
خورجین 22 دنبال‌ کننده
خورجین
خورجین 22 دنبال کننده