سرای سعدالسلطنه؛ بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده جهان در قزوین

5,534

در گذشته تاجران مسافت‌های طولانی را بین شهر ها و کشورها می‌پیمودند. به همین جهت برای استراحت آنان کاروانسرا هایی میان شهرها ساخته می‌شد. با توجه به مراودات گسترده ایران با کشورهای همسایه، محمد باقر سعدالسلطنه، فرماندار وقت قزوین دستور ساخت این کاروانسرا را در شهر قزوین می‌دهد.