کارگاه کارگردانی تئاتر

765
دیگر
دیگر 1 دنبال‌ کننده

كارگاه كارگردانی تئاتر، با تمركز بر نمایشنامه های معاصر ایرانی، در هجده جلسۀ سه ساعته، زیر نظر استاد محمد عاقبتی، در سالن تماشاخانۀ فانوس برگزار خواهد شد. • هدف كارگاه، فراگیری مهارتهای عملی كارگردانی تئاتر شامل تحلیل متن، هدایت بازیگر، همكاری با نویسندگان و طراحان، طراحی میزانسن و خلق صحنه خواهد بود.

دیگر
دیگر 1 دنبال کننده
filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.