کار بی محتوا (خنده حلال و حکیمانه)

37

برای سلامتی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج) صلواتی قرائت فرمایید.