پل بهداری خرم آباد تخریب شد

193

به گزارش پایگاه خبری گلونی شهرداری خرم آباد شبانه پل ۹۴ ساله بهداری را خراب کرد. شهرداری خرم آباد در ۱۳۵۰ هم شبانه حمام والی را خراب کرد و در تاریخ این شهر، خرابکاری شبانه سابقه دارد.

سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست