بررسی لیست جدید بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران

74
دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزاردنبال‌ کننده

گفتگو با محمد تقوی، بازیکن سابق تیم ملی و پیام یونسی پور، عضو تحریریه ایران وایر

دیدیش؟
دیدیش؟ 2 هزار دنبال کننده