فیلم/ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 9

343
343 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

فیلم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 96: تصویب کردیم به هر خانواده نیازمندِ ایرانی بین 200 تا 700 هزار تومان مستمری پرداخت کنیم