آیا اسلام دستور به خشونت نامحدود در برابر سایرین می دهد؟

533

⭕️آیا اسلام دستور به خشونت نامحدود در برابر سایرین می دهد؟

enghelabgeram
enghelabgeram 265 دنبال کننده