آنالیز ریسک، طرح توجیهی، تحلیل آماری، تحقیق، پژوهش، ترجمه، اقتصاد، مدیریت، تبریز

24

دکتر شهنوازی: طرح توجیهی، امکان سنجی، آنالیز ریسک، پرت مستر، کامفار، تحلیل آماری، مشاوره سرمایه گذاری، تهیه گزارش، پروپوزال، پایان نامه، استخراج مقاله و ترجمه متون تخصصی //// PertMaster ,SPSS, COMFAR, WinQSB, SHAZAM, Eviews, Stata//// آنالیز مالی کسب و کار، تعیین مقیاس بهینه تولید، سرمایه گذاری اولیه، سرمایه در گردش، قیمت تمام شده، تحلیل حساسیت، نقاط سربه سر//// اورمیه، اردبیل، رشت، ساری، گرگان، سمنان، کرج، تهران، قم، شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، سنندج////تبریز، میرداماد، خیابان محراب//// 33830477-09144163860

Dr. Ali Shahnavazi
Dr. Ali Shahnavazi 35 دنبال کننده