کاروان خادمان زائرین موکب الرضا (ع) شهرداری سمنان

284
شهرداری سمنان
شهرداری سمنان 26 دنبال‌ کننده

اعزام کاروان خادمان زائرین موکب الرضا (ع) شهرداری سمنان در خصوص خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در نجف اشرف