اذعان وزیر خارجهٔ سابق انگلیس در مورد پیشرفته بودن تهران

130

منبع: بخشی از سخنرانی دکتر حسن عباسی *** منبع: کانال «جدال احسن» در آپارات