اتـهام مالی به مزدک میرزایی پس از خروج از ایران

304

روزنامه کیهان مزدک میرزایی، گزارشگر سابق صداوسیما را به تخلف مالی متهم کرده است.

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 21 هزار دنبال کننده