به فكر محرمم - سید مجید بنی فاطمه

2,474
آوای فاخته ✔️
آوای فاخته ✔️ 24.8 هزاردنبال‌ کننده
2,474 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

غریبی می کنم با هر کسی که با این روضه با این گریه غریبه س . من از قبل از تولد با تو بودم یه کاری کن که برگردم همین بس . بسوزون گناهمو با اشکای نم نمم حسین جان من از الان به فکر محرمم . می خوای چکار با دلم کنی تو می میرم آقا ولم کنی تو . بسوزون گناهمو با اشکای نم نمم حسین جان من از الان به فکر محرمم . نیاوردی بدی مونو به رومون همیشه بازه آغوشت به رومون . تو آقایی تو ستارالعیوبی نمیذاری بریزه آبرومون

آوای فاخته ✔️
آوای فاخته ✔️ 24.8 هزار دنبال کننده