توسعه سیستم سازی ومدیریت فرآیندها(1-7 دوره 52 برنامه)

60
کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال‌ کننده

توسعه سیستم سازی و مدیریت فرآیندها(قسمت هفتم بخش اول از دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)

کلید مدیر
کلید مدیر 17 دنبال کننده