برنج ایرانی می خریم، برنج خارجی می خوریم!

797
جام جم آنلاین
جام جم آنلاین 688 دنبال‌ کننده

بی توجهی نهادهای نظارتی باعث شده مردم با پدیده ای به نام برنج مخلوط مواجه شده اند! منبع: جام جم آنلاین