نقش پدر در خانواده

189

این کلیپ نقش پدر در خانواده و زحمت های آن برای حفظ امنیت و آسایش برای دیگر اعضای خانواده را به بهترین صورت برای مخاطبان خود به نمایش گذاشته است.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…