شعر میرزایی با صدای کاک فتاح سرپیری

293

شعر هورامی از شاعر معاصر هورامان تخت «روستای کمالا» جناب ماموستا ملا محمّدامین میرزایی متخلّص به «میرزای هورامی» با صدای صوفی و منشد اهل روستای «سرپیر» هورامان: «کاک فتاح» در جشنواره فرهنگی-ورزشی هوود

راه بهشت
راه بهشت 20 دنبال کننده