حضور قهرمانان کشتی در جمع کودکان بی سرپرست و آسیب دیده اجتماعی

1,749
فدراسیون کشتی
فدراسیون کشتی 144 دنبال‌ کننده

حضور پیشکسوتان و قهرمانان کشتی در مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست سرای نور(طلوع بی نشان ها) به مناسب 5 شهریورماه زادروز جهان پهلوان تختی و ثبت روز کشتی در تقویم کشور از سال 1397